Written by 2:20 下午 滴滴仔與艾迪

艾迪隨筆05 金融暴

全球經濟下滑,令自己感受倒好多0野!而呢D 0野並唔係因自已買左股票,迷你債卷等,係因金融海嘯影響到自己公司,如公司要栽貴,甚至有機會倒閉,睇住同事一個個被栽,而自已亦唔知可以做到幾時,壓力好大,而令自已有情緒波動係因一班傾得埋0既同事一個個告別,都幾唔開心,比我自已想像中更唔開心,原來我控制情緒仲未到家,或應開心原來自已無自已諗得0甘冷血?(苦笑:roll:)人生真係無奈……….

 

(Visited 32 times, 1 visits today)
Close