Petifarm 的誔生

故事係由 2001 年開始,當年有一個傻佬為左讓所有喜愛小寵物o既主人有個聚腳o既地方,於是成立了一間小型寵物店 隨住時代變遷、科技發達、人的生活習慣改變,呢個傻佬o既理想亦要改變一下先可以繼續實現 

 

大約响 2006 年左右,呢個傻佬想响網上搞一個寵物主人聚腳地及以漫畫形式與寵物主人分享佢o既喜、怒、哀、樂,但由於佢唔識畫畫,而且工作又困身,重有要返屋企照顧個仔女… 所以呢個構思一直只係埋藏响佢深深o既腦海之中… 

 

直到 2007 年年底,呢個傻佬o既工作環境突然有所改變,佢可以比以前放更多o既時間去返佢間小型寵物店度… 於是… 佢 2006 年o既構思,又响佢深深o既腦海之中浮返上黎啦… 但要實現呢個構思,呢個傻佬首先要搵個識畫畫o既人… 但係..要搵一個有養小寵物、又要識畫畫、又要肯陪呢個傻佬癲o既人.. 真係好困難…….. 就响呢個傻佬煩惱之制… 呢個有養小寵物、又要識畫畫、又要肯陪呢個傻佬癲o既人居然出現… 而呢個 人重要本身都係喜歡養龍貓o既… 問您死未…??!! 重有配合埋原有小型寵物店o既店員們… Petifarm 就慢慢咁誕生啦…

Get in Touch

如果您有任何意見或合作查詢,歡迎與我們聯絡

每個人都有自己夢想,如果您都有,就黎搵我地傾下啦~~ 

 

有興趣加入我們?

記得順手寄您嘅諗法黎呀~

join@petifarm.com
有其他查詢 ?

有咩意見或想合作,歡迎 SEND 個電郵傾下~

 

en@petifarm.com
who is who?

主角簡介

每個成功故事嘅背後,都一定有一個刻骨銘心嘅動力~ 歡迎加入我地一齊分享下~

一條傻佬

Addy & 滴滴仔

牛牛

(Visited 170 times, 1 visits today)
Close