Written by 5:16 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter071

今個星期全身D肌肉都好痛,仲一個星期內比人按摩左兩次(因太痛),以前從未試過,可能真係年紀大,唔捱得,只係兩個星期做夜D,D肌肉就頂唔順,今日按完摩成個散晒,唔寫0甘多,瞓番夠本先!!XX(

(Visited 56 times, 1 visits today)
Close