Written by 5:16 下午 滴滴仔與艾迪

滴滴仔正傳 Chapter070

呢幾日係復活節4日長假,我真係放假放到有D失去時間觀念,原來尋日係星期六,我竟然以為今日先係,今次真係首次脫期,所以唔講0甘多無謂0野,請大家欣賞新一回滴滴仔正傳!!

(Visited 26 times, 1 visits today)
Close